Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

02/11/2011г. Участие в конференция, организирана от УКХ „Алма Матер”

Проекта по изграждане на Университетски Научно-Изследователски Комплекс беше представен на проведена конференция, организирана към проекта на Софийски Универститет „Св. Кл. Охридски” – „Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер” (Център за върхови постижения Институт Диалог Европа)”, проведен на 02/11/2011г., в рамките на в рамките на „Дни на академичната хуманитаристика” под патронажа на министъра на МОМН С. Игнатов, с участието на Огнян Стоичков, председател на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата младежта и спорта в Народното събрание и с пленарен доклад на проф. Джоузеф Мифсуд, ректор на Евросредиземноморския университет в Словения, който е създаден като инициатива на Европейския парламент.

Участие в представянето му взеха ръководителя на проекта проф. д-р К. Веселинов, зам.-ректора на ТУ-София доц. д-р И. Кралов и зам.-ръководителя на проекта проф. д-р Г. Тодоров.

Представени бяха научните области, свързани с отделните направления на проекта, предвидените дейности по доставяне на оборудване и развитие на изследователската инфраструктура, както и предвидените дейности по развитието на човешкия потенциал.

Разгледана бе организационната структура на комплекса, предвиденото съсредоточаване на научно-изследователските дейности в една инфраструктурна единица, създаването на докторантско училище, анализиран бе бюджета и планираните основни разходи по проекта. В заключение бяха резюмирани и текущите резултати от работата по проекта за неговата първа година.

 

Предишна страница: Новини и събития  Следваща страница: Партньори