News and Events

Dec 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

Mechanical Systems for Energy Recuperation

Подобряването на енергийната автономност при транспортните средства и микросистемите е много активна област на изследвания през последните години. Възстановяването на вибрационна, кинетична и потенциална енергия са изследователска област с голям технологичен потенциал за иновации, това е валидно и за демонстрираните хибридни конструкции, основани на рекупериране на енергия. Възможностите и сферата на приложимост на устройствата за рекупериране на енергия са огромни. Някои изисквания за енергийна автономност имат значение и за области като: мобилни микромашини, сензори и микросензори, базирани на МЕМС, транспортни системи за автомобили, системи за повдигане на товари (кари) и други.

Изследванията, технологиите и иновациите в тези области водят до повишаване на енергийната ефективност и имат значителен екологичен ефект.