News and Events

Dec 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

Contacts

Project Leader:

Assoc. Prof. Dr. Georgi Todorov, 
Head of Research Laboratory "CAD/CAM/CAE in Industry"

e-mail: gdt@tu-sofia.bg
cadlab@tu-sofia.bg

Phone: +359 (0) 2 965 25 74
Fax:     +359 (0) 2 965 25 74
URL: http://www.3clab.com/

In Charge for Research Direction

VIRTUAL ENGINEERING


Prof. Dr. Venelin Jivkov,
e-mail: jivkov@tu-sofia.bg

In Charge for Research Direction:

ENERGY RECUPERATION SYSTEMS

Prof. Dr. Marin Christov 
Head of  Research Laboratory "Autometed Electronics and Microelectronics  Design-ECAD"
e-mail: mhristov@ecad.tu-sofia.bg

In Charge for Research Direction:

MEMS, MICRO- AND NANO TECHNOLOGIES

 

Previous page: Partners