Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

Енергийна ефективност

Разпространението на резултатите от работата по проекта се извършва и посредством публикуване на резултатите на научни конференции и в специализирани издания. Някои по-важните публикации са посочени по-долу:

 

Станков, Б., Н. Калоянов

Модели на топлопреносните процеси в невентилируема стена на Тромб

XVI Научна конференция ЕМФ, Созопол, 17-20 септември, 2011


Дандаринов Ив., Д. Цветкова

Метод за изчисляване на топлопреминаването през топлинни мостове

7-ма Национална Студентска Научнотехническа Конференция‘2011,Созопол 2011


Драганова И., П. Русев, В. Георгиев, Хр. Василев.

Оптимизиране на светлоразпределението на улични осветители по яркост на пътното платно

Втора научна конференция на Електротехнически Факултет, Октомври, 2011, Созопол

 

Василев Хр., В. Георгиев, Г. Ганчев, П. Маноилов

Повишаване на ефективността  на фотоволтаични системи

Втора научна конференция на Електротехнически Факултет, Октомври, 2011, Созопол

 

Василев Хр., В. Георгиев

Фотоволтаичен концентратор за електрическа и топлинна енергия

Международна научна конференция, 18-19. 11.2011, Габрово


Недева М., Хр. Василев, П. Маноилов.

Биологично въздействие на светодиодните осветители при битово осветление

Втора научна конференция на Електротехнически Факултет, Октомври, 2011


Драганова И., Хр. Василев, Т. Тодоров

Проектиране на улична осветителна уредба на пътни възли „Даскалово” и „София” на автомагистрала „Люлин”

Втора научна конференция на Електротехнически Факултет, Октомври, 2011, Созопол

 

Stankov B. and Kaloyanov N.

Experimental study for modeling energy performance of passive solar systems

Poster presented at the CIBSE ASHRAE Technical Symposium 2012, London, United Kingdom, 18-19 April 2012, Available from: http://www.cibse.org/symposium2012.

 

Станков Б.

Обзор и обобщенный анализ моделейпассивныхсолнечныхсистем

65-я СтуденческаяНаучно-техническая Конференция - ИТМО,Санкт-Петербург, Россия, 9-20 апреля 2012.

 

Kaloyanov N. and Stoynov, A.

An approach for developing of generalized models of evaporation and condensation in plate heat exchangers as part of “water-water” heat pump system.

Proceedings of the conference Colloque francophone surl’énergie – environnement – économie et thermodynamique COFRET 2012, pp. 77-81, Sozopol, Bulgaria, 11-13 June 2012.

 

Станков Б. и Башев И.

Моделно изследване на стена на Тромб с два квазистационарни метода.

XVII Научна Конференция, ЕМФ'2012, Сборник доклади, том 1, стр. 218-225, Созопол, 16-19 септември 2012.

 

Станков Б. и Калоянов Н.

Модели на топлопреносните процеси във вентилируеми фасади.

XVII Научна Конференция, ЕМФ'2012, Сборник доклади, том 1, стр. 226-232, Созопол, 16-19 септември 2012.

 

Калоянов Н., Лозанов В., Бозов И.

Експериментално изследване за оценка на физическата и функционалната подготовка.

XVII Научна Конференция, ЕМФ'2012, Сборник доклади, том 1, стр. 243-251, Созопол, 16-19 септември 2012.

 

Василев Х., Ганчев Г., Стефанов С., Киров Р.

Европейска политика в осветителната техника.

IV Научна конференция, ЕФ’2012, Сборник доклади, том 1, стр. 313-321, Созопол, 28 септември – 01 октомври 2012.

 

Драганова И., Комаров В., Василев Х.

Светодиодно осветление на пешеходната зона на булевард „Витоша”.

IV Научна конференция, ЕФ’2012, Сборник доклади, том 1, стр. 337-341, Созопол, 28 септември – 01 октомври 2012.

 

Драганова И., Василев Х.

Светодиодно осветление на Нов Български Университет.

IV Научна конференция, ЕФ 2012, Сборник доклади, том 1, стр. 342-347, Созопол, 28 септември – 01 октомври 2012.

 

Драганова И.

Изследване на оптичните загуби на светодиодни улични осветители.

IV Научна конференция, ЕФ 2012, Сборник доклади, том 1, стр. 348-353, Созопол, 28 септември – 01 октомври 2012.

 

Василев Х., Георгиев В., Драганова И.

Изследване на енергийните и светотехническите показатели на улични осветители с плоско и изпъкнало стъкло.

ПРОЕКТ: ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ IV Научна конференция, ЕФ 2012, Сборник доклади, том 1, стр. 354-360, Созопол, 28 септември – 01 октомври 2012.

 

Василев Х., Ганчев Г., Георгиев В., Драганова И.

Възможност за икономия на електрическа енергия чрез светодиодно осветление.

Енергиен форум 2012, Сборник доклади, стр.74-80, Варна, 13-17 юни 2012.

 

Vassilev H., Ganchev G., Georgiev V., Draganova I.

Opportunity for saving electrical energy by applying LED lighting.

Proceedings of the conference Colloque francophone surl’énergie – environnement – économie et thermodynamique COFRET 2012, pp. 481-484, Sozopol, Bulgaria, 11-13 June 2012.

 

Vassilev H., Manoilov P., Georgiev V., Ganchev G.

Augmentation du rendement des systèmesphotovoltaïques.

Proceedings of the conference Colloque francophone surl’énergie – environnement – économie et thermodynamique COFRET 2012, pp. 371-375, Sozopol, Bulgaria, 11-13 June 2012.

 

Lazarov V., Zarkov Z., Stoyanov L.

Inertia influence on MPPT operation of a wind turbine with doubly fed induction generator.

Proceedings of the conference Colloque francophone surl’énergie – environnement – économie et thermodynamique COFRET 2012, pp. 315-320, Sozopol, Bulgaria, 11-13 June 2012.

 

Lazarov V., Zarkov Z., Stoyanov L.

Experimental Study of Losses in Doubly-Fed Induction Generator.

Proceedings of the conference Colloque francophone surl’énergie – environnement – économie et thermodynamique COFRET 2012, pp. 321-326, Sozopol, Bulgaria, 11-13 June 2012.

 

TodorovG. and Georgiev G.

Additional losses in distribution transformers caused by deviance in the energy quality.

Proceedings of the conference Colloque francophone surl’énergie – environnement – économie et thermodynamique COFRET 2012, pp. 333-336, Sozopol, Bulgaria, 11-13 June 2012.

 

Kanchev H.

Planificationsopérationnelles pour la minimisation des émissionspolluantes et le coût du fonctionnement d’un micro-réseau.

Proceedings of the conference Colloque francophone surl’énergie – environnement – économie et thermodynamique COFRET 2012, pp. 276-281, Sozopol, Bulgaria, 11-13 June 2012.

 

Lazarov V., Stoyanov L., Zarkov Z., Notton G.

Wind turbine with doubly fed induction generator operating at limited power point.

Procedings of 15th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2012, pp. DS2d.2-1 – DS2d.2-7, Novi Sad, Serbia.

 

Kanchev H., Lazarov V., François B.

Environmental and economical optimization of microgrid long term operational planning including PV-based active generators.

Procedings of 15th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2012, pp. DS2d.2-1 – DS2d.2-7, Novi Sad, Serbia.

 

Lazarov V., Zarkov Z., Stoyanov L., Kanchev H., François B.

Grid-connected PV system with MPPT control.

Science Days of Technical University of Sofia, IV-th Scientific Conference Electrical Faculty, Sozopol, Bulgaria, 28 September - 01 October 2012.

 

Lazarov V., Zarkov Z., Stoyanov L., Kanchev H., François B.

Grid-connected photovoltaic systems with limited output power control.

Science Days of Technical University of Sofia, IV-th Scientific Conference Electrical Faculty, Sozopol, Bulgaria, 28 September - 01 October 2012.

 

Lazarov V., Zarkov Z., Stoyanov L., Kanchev H.

Modeling of photovoltaic panels for MPPT purposes.

Science Days of Technical University of Sofia, IV-th Scientific Conference Electrical Faculty, Sozopol, Bulgaria, 28 September - 01 October 2012.

 

Lazarov V., Zarkov Z., Kanchev H., Stoyanov L., François B.

Compensation of power fluctuations in PV systems with supercapacitors.

Електротехника и електроника, том 47, № 9-10/2012, стр. 48 – 55, ISSN 0861 – 4717.

 

Obretenov V., TsalovT., MateevS.

Stand for Testing of Hydrokinetic Turbines.

Proceedings of the conference Colloque francophone surl’énergie – environnement – économie et thermodynamique COFRET 2012, pp. 266-269, Sozopol, Bulgaria, 11-13 June 2012.

 

ОбретеновВ.,Табаков Г.

Изследване и анализ на характеристиките нахидроагратите във ВЕЦ ”Бързия".

Топлотехника, бр.3, 2012, стр.12-15, ISSN 1314-2550.

 

Обретенов В.

Характеристики на водни турбини.

Енерджиревю, бр.1, 2012, стр. 93-96, ISSN 1314-0671.

 

Обретенов В.

Режимни характеристики на ВЕЦ и ПАВЕЦ.

Енерджиревю, бр.2, 2012, стр. 58-61, ISSN 1314-0671.

 

Stankov B. and Kaloyanov N.

Experimental study for modeling energy performance of passive solar systems.

Poster presented at the CIBSE ASHRAE Technical Symposium 2012, London, United Kingdom, 18-19 April 2012, Available from: http://www.cibse.org/symposium2012.

 

Станков Б.

Обзор и обобщенный анализ необходимостиповышенияэнергетического анализа моделейпассивныхсолнечныхсистем.

65-я СтуденческаяНаучно-техническая Конференция - ИТМО,Санкт-Петербург, Россия, 9-20 апреля 2012.

 

Kaloyanov N. and Stoynov, A.

An approach for developing of generalized models of evaporation and condensation in plate heat exchangers as part of “water-water” heat pump system.

Proceedings of the conference Colloque francophone surl’énergie – environnement – économie et thermodynamique COFRET 2012, pp. 77-81, Sozopol, Bulgaria, 11-13 June 2012.

 

Станков Б. и Башев И.

Моделно изследване на стена на Тромб с два квазистационарни метода.

XVII Научна Конференция, ЕМФ'2012, Сборник доклади, том 1, стр. 218-225, Созопол, 16-19 септември 2012.

 

Станков Б. и Калоянов Н.

Модели на топлопреносните процеси във вентилируеми фасади.

XVII Научна Конференция, ЕМФ'2012, Сборник доклади, том 1, стр. 226-232, Созопол, 16-19 септември 2012.

 

Калоянов Н., Лозанов В., Бозов И.

Експериментално изследване за оценка на физическата и функционалната подготовка.

XVII Научна Конференция, ЕМФ'2012, Сборник доклади, том 1, стр. 243-251, Созопол, 16-19 септември 2012.

 

Василев Х., Ганчев Г., Стефанов С., Киров Р.

Европейска политика в осветителната техника.

IV Научна конференция, ЕФ’2012, Сборник доклади, том 1, стр. 313-321, Созопол, 28 септември – 01 октомври 2012.

 

Драганова И., Комаров В., Василев Х.

Светодиодно осветление на пешеходната зона на булевард „Витоша”.

IV Научна конференция, ЕФ’2012, Сборник доклади, том 1, стр. 337-341, Созопол, 28 септември – 01 октомври 2012.

 

Драганова И., Василев Х.

Светодиодно осветление на Нов Български Университет.

IV Научна конференция, ЕФ’2012, Сборник доклади, том 1, стр. 342-347, Созопол, 28 септември – 01 октомври 2012.

 

Драганова И.

Изследване на оптичните загуби на светодиодни улични осветители.

IV Научна конференция, ЕФ 2012, Сборник доклади, том 1, стр. 348-353, Созопол, 28 септември – 01 октомври 2012.

 

Василев Х., Георгиев В., Драганова И.

Изследване на енергийните и светотехническите показатели на улични осветители с плоско и изпъкнало стъкло.

IV Научна конференция, ЕФ’2012, Сборник доклади, том 1, стр. 354-360, Созопол, 28 септември – 01 октомври 2012.

 

Василев Х., Ганчев Г., Георгиев В., Драганова И.

Възможност за икономия на електрическа енергия чрез светодиодно осветление.

Енергиен форум 2012, Сборник доклади, стр.74-80, Варна, 13-17 юни 2012.

 

Vassilev H., Ganchev G., Georgiev V., Draganova I.

Opportunity for saving electrical energy by applying LED lighting.

Proceedings of the conference Colloque francophone surl’énergie – environnement – économie et thermodynamique COFRET 2012, pp. 481-484, Sozopol, Bulgaria, 11-13 June 2012.

 

Vassilev H., Manoilov P., Georgiev V., Ganchev G.

Augmentation du rendement des systèmesphotovoltaïques.

Proceedings of the conference Colloque francophone surl’énergie – environnement – économie et thermodynamique COFRET 2012, pp. 371-375, Sozopol, Bulgaria, 11-13 June 2012.

 

Цоков, Л., Н. Калоянов, М. Незнакомова,

Определяне на лъчистата компонента на ефективния коефициент на топлопроводност в образец на нетъкан текстил от полиестерни влакна.

2014, Сборник с доклади от XIX Научна конференция с международно участие ЕМФ 2014, том 1, 275-279.

 

Незнакомова, М., Н. Калоянов, Л. Цоков,

Физични и топлофизични свойства на обемни нетъкани текстилни материали от рециклирани влакна.

2014,Сборник с доклади от XIX Научна конференция с международно участие ЕМФ 2014, том 1, 326-331.

 

Калоянов, Н., Г. Томов, Б. Станков,

Моделиране на топлопреносните процеси в отворена стена на Тромб,

2015, Сборник с доклади от XX Научна конференция с международно участие ЕМФ 2015, том 1, 250-257.

 

Калоянов, Н., Г. Томов, Б. Станков, Л. Цоков, М. Златева

2015, Числено изследване на топлопреносните процеси в отворена стена на Тромб в режим „вентилация“

Сборник с доклади от XX Научна конференция с международно участие ЕМФ 2015, том 1, 258-265.

 

Томов, Г.

Влияние на конструктивните параметри върху топлинната ефективност на стена на Тромб в режим „вентилация”

2015,Сборник с доклади от XX Научна конференция с международно участие ЕМФ 2015, том 1, 318-324.

 

Станков, Б., Н. Калоянов, Г. Томов, 2015

Сборник с доклади от XX Научна конференция с международно участие ЕМФ 2015, том 1, 301-309.

 

Атанасов, Н.

Анализ на методите за изследване на топлофизичните характеристики на материалите.

2016, Сборник с доклади от XXI Научна конференция с международно участие ЕМФ 2016, том 1, 161-168.

 

Василев, М., Л. Цоков

Лабораторно изпитване на осеви вентилатори с малка мощност.

2016, Сборник с доклади от XXI Научна конференция с международно участие ЕМФ 2016, том 1, 169-173.

 

Томов, Г., Б. Станков, Н. Калоянов

2016, Числено изследване на термичната ефективност на отворена стена на Тромб в непрекъснат режим на принудена вентилация.

Сборник с доклади от XXI Научна конференция с международно участие ЕМФ 2016, том 1, 242-247.

 

Томов, Г., Б. Станков, Н. Калоянов

Числено изследване на термичната ефективност на отворена стена на Тромб в непрекъснат режим на естествена вентилация.

2016, Сборник с доклади от XXI Научна конференция с международно участие ЕМФ 2016, том 1, 248-254.

 

Томов, Г.

Числено изследване на термичната ефективност на отворена стена на Тромб в прекъснат режим на принудена вентилация.

2016, Сборник с доклади от XXI Научна конференция с международно участие ЕМФ 2016, том 1, 255-260.

 

Vasilev, H., Petrinska, I., Aleksiev, P., Ivanov, D., Georgiev, V.

Untersuchung des Einflusses der Lichtverteilung von LED-Leuchtenaufdie psychologische Blendung der Beobachter.

2016, Proceedings of LICHT 2016, Karlsruhe, 25-28 September, 77-82.


Петринска, И., Д. Иванов, В. Шаламанов

Специфика при определяне на заслепяващото действие на светодиодни офис осветители.

2016, VIII Научна конференция ЕФ 2016, Варна, 12 - 15 септември.

 

Петринска, И., Д. Иванов, М. Йовчев

Tехнико-икономическа обосновка за избор на енерго-ефективно осветление на търговски обекти.

2016, VIII Научна конференция ЕФ 2016, Варна, 12 - 15 септември.

 

Петринска, И., К. Николова, Б. Ханджиева-Флориан, Н. Янева, В. Шаламанов

Колориметрия – актуално състояние и LED/светодиодно предизвикателство.

2016, Международна конференция Oсветление 2016, София, 21-23 октомври.

 

Димитров К., С. Колев

Модул за безконтактно измерване на повърхностната температура на разпределени обекти в топлинна зона.

2016, Сборник с доклади от 24-та Национална конференция с международно участие Телеком-2016, 74-79, ISSN: 1314-2690.