Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

Комуникационни технологии

Разпространението на резултатите от работата по проекта се извършва и посредством публикуване на резултатите на научни конференции и в специализирани издания. Някои по-важните публикации са посочени по-долу:

 

Алтимирски, Е., Б. Бонев, П. Симеонов

Ефективна дължина на радиотрасето  за България при разпространение на радиовълните в дъжд

Computer and Communication Engineering. Sofia. (приета за печат)

 

Bonev, B., Kl.Angelov, E. Altimirski

Study on Radio Link Availability in Millimeter Wave Range

International Conference on Information Technology and Engineering ICITE 2011, Venice, Italy, 2011


Алтимирски, Е., Б. Бонев, К. Ангелов, П. Симеонов

Методика за проектиране на радиолинии в милиметровия обхват, работещи в метеорологичните условия на България

Computer and Communication Engineering. Sofia (приета за печат)

Mitsev T., Shupak M., Bonev B.

Study on Hybrid FSO/RF Systems Availability Depending on the Meteorolorgical Conditions

XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST 2012, Vol. 1, pp. 25-28, VelikoTarnovo, Bulgaria, June 2012.


Bonev B., Angelov K., Altimirski E.

Experimental Estimation and Correction of the Metods for Radio Waves Attenuation Prediction in Rain

XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST 2012, Vol. 1, pp. 37-38, VelikoTarnovo, Bulgaria, June 2012.

 

Bonev B., Altimirski E., Angelov K.

Metods for Increase Accuracy and Reduce the Averaging Time in Precipitation Intensity Measurement for Radiowave Propagation Investigation

7-th International Conference on Communication, Electromagnetics and Medical Applications, CEMA-2012, pp. 67-69, Athens, Greece, 8-10 November 2012.

 

Mitsev T., Shupak M., Bonev B.

Study on Hybrid FSO/RF Systems Availability Depending on the Meteorolorgical Conditions

XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST 2012, Vol. 1, pp. 25-28, VelikoTarnovo, Bulgaria, June 2012.

 

Bonev B., Angelov K., Altimirski E.

Experimental Estimation and Correction of the Metods for Radio Waves Attenuation Prediction in Rain

XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST 2012, Vol. 1, pp. 37-38, VelikoTarnovo, Bulgaria, June 2012.

 

Bonev B., Altimirski E., Angelov K.

Metods for Increase Accuracy and Reduce the Averaging Time in Precipitation Intensity Measurement for Radiowave Propagation Investigation

7-th International Conference on Communication, Electromagnetics and Medical Applications, CEMA-2012, pp. 67-69, Athens, Greece, 8-10 November 2012.

 


Предишна страница: Виртуално инженерство  Следваща страница: МЕМС и микро/нанотехнологии