Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

22/10/2013г. Приключи етап 1 ...

Приключи етап 1 и одобреното към него удължение, на проект УНИК с договор DUNK-01/3. В момента тече подготовка на изготвянето на Технически/Научен и Финансов отчети за изминалия период на удължението.

Специализиранта апаратура и оборудване за целите на работата в проекта УНИК, доставени в периода на удължение на първи етап са представени тук.

Предишна страница: Новини и събития  Следваща страница: Партньори