Ръководител на проекта:

проф. д-р инж. Камен Веселинов

e-mail: vesselinov@tu-sofia.bg
тел. : +359 (0) 2 965 21 24

 

Заместник ръководител на проекта:

проф. д-р инж. Никола Калоянов
р-л НИЛ "Център за енергийни анализи"

e-mail: ngk@tu-sofia.bg
тел. : +359 (0) 2 965 22 09

 

Заместник ръководител на проекта:

проф. д-р инж. Георги Тодоров,
р-л НИЛ "CAD/CAM/CAE в индустрията"

e-mail: gdt@tu-sofia.bg
cadlab@tu-sofia.bg

тел. : +359 (0) 2 965 25 74
факс. : +359 (0) 2 965 25 74
URL: http://www.3clab.com/