Проектът УНИК е основно разработван от ТУ-София, който ще осигури 10% самофинансиране на оборудването. БАН/Институт по механика и Химикотехнологичния и Металургичен Университет(ХТМУ) ще участват като асоцирани участници с включване на техни учени и докторанти, както и със заявка на специфично за тяхните области научно оборудване. Последното ще бъде разположено в УНИК на територията на ТУС и негова собственност.

Така УНИК ще подпомогне връзките с водещите институции в България в изследователските области на проекта. Предвидени са и хоризонтални връзки с научноизследователски институции от различни области, като асоцираните в проекта партньори  Медицинска академия и Софийски Университет.

Предвидени активни връзки и сътрудничество с Университетите в Кардиф/UK и Карлсруе/Германия и много други научно-изследователски институции от ЕС.