Приключи етап 1 и одобреното към него удължение, на проект УНИК с договор DUNK-01/3. В момента тече подготовка на изготвянето на Технически/Научен и Финансов отчети за изминалия период на удължението.

Специализиранта апаратура и оборудване за целите на работата в проекта УНИК, доставени в периода на удължение на първи етап са представени тук.